شرکت خدمات هوايي ومسافرتي وگردشگري بهشادگشت سفيران
مديرعامل:الهه خندان نسب

شرکت خدمات مسافرتي و هواپيمايي بهشاد گشت سفيران در ايران پهناور به عنوان شرکتي پيشرو در زمينه گردشگري و ضامن رعايت حقوق مشتريان ، شناخته شده است.آنچه بهشاد گشت سفيران را متـمايز و برگزيده نموده است، نوآوري، دانش روزآمد، احساس مسئوليت و مشتـري مداري کارمندان و همچنين تبيين استراتژي هاي کلان مناسب و درست از لحاظ زمان و مکان از سوي مديريت اين مجموعه بوده است.